Yükleniyor...

Kişisel Verilerin Korunması

AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. olaarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın kişisel verilerine ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında firmamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (öğrenim bilgileriniz, çalışma ve sosyal hayatınıza ilişkin bilgiler, mali durumunuz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkumiyeti, medeni haliniz, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler) firmamız tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

İşlenen kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
 
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda tarafınız ayrıca önceden bilgilendirilecektir. 
 
Ayrıca, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi, sektör birlikleri ve AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. iştirakleri ve hizmet sağlayıcıları (iş ortağı) ile  paylaşılmaktadır. 

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında herhangi bir gerçek ve tüzel kişi ve kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır 
 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız​:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne başvurarak:

 

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunu’n 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi kvkk@aileenahotel.com veya

0262 444 09 91 numaralı telefonundan veya İSTİKLAL MAH. BAĞLAR CAD. NO: 71 İÇ KAPI NO: 211 SERDİVAN/ SAKARYA adresinden bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik Politikamız

AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. müşterilerinin verdiği tüm bilgileringizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir: 

 

• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz. 
• Müşterilerimizin güvenliği ve aileenahotel.com üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.‘nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır. 
• Müşterilerimizin aileenahotel.com adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır. 
• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz. 
AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır. 
• Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca aileenahotel.com adresimiz için geçerli olup, aileenahotel.com’de linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır.Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. 
AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. aileenahotel.com ’de adresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. 

• Gerek aileenahotel.com’da linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. 

 

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması 
aileenahotel.com internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz. 


Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz. 


Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen AİLEENA OTEL  İnternet Sitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet  başvurusunda bulunmayınız. 


• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet
hakları AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden AİLEENA OTEL‘in yazılı iznini almaksızın, bu internet  sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.  
• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar.AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.  bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. 
• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi,sorumlu değildirler. 
AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. 

• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır. 
• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir. 

Çerez Politikası

AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ olarak web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi almak için aileenahotel.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” içeriğini okumanızı tavsiye ederiz.

 

Çerez Nedir?

Çerez, size daha hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımamızı, ihtiyaçlarınıza uygun ve size özel hizmetleri daha çabuk sunmamızı sağlarlar.


Neden Çerez Kullanıyoruz?

• İnternet sitemiz üzerinde daha sonraki ziyaretlerinizde kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek,
• İnternet sitemizin fonksiyonlarını iyileştirmemize yardımcı olacak analizleri ve istatistikleri oluşturmak,
• Hesaplama araçlarına girilen bilgileri kayıt altında tutmak,
• Kullanım alışkanlıklarınız çerçevesi de şirketimiz ürün ve hizmetlerimizi
tercihlerinize uygun olacak şekilde sizlere sunabilmek, internet sitemizi kişiselleştirebilmek,
• Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla çerez kullanıyoruz.

İnternet sitemizde “Geçici Çerezler” ve “Kalıcı Çerezler” olmak üzere iki tür çerez kullanılmaktadır.


Geçici çerezler sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler.


Kalıcı çerezler ise internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur, siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar sabit diskinizde kalırlar. Kalıcı çerezler size ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamız için yardımcı olurlar.

Kalıcı ve Geçici Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel
verileriniz de dahil olmak üzere kullanıcılara ait gizli bilgileri toplamazlar.


Geçici Çerezleri Nerelerde Kullanıyoruz?

Geçici çerezleri; “Eğitim Teklifi” ve “Eğitim Detay” sayfalarında, sizin otomatik bir yazılım değil gerçek bir insan olduğunuzu doğrulamak için kullanılan “Captcha” resmi uygulamasında ve “Teklif Hesaplama” uygulamasında kullanıyoruz.

 

Kalıcı Çerezleri Nerelerde Kullanıyoruz?

Kalıcı Çerezleri; hesaplama araçlarında, kişisel verilerde, son gezilen sayfalarda, bannerlarda, “Teklif Talep” sayfasında bulunan il ve ilçe tanımlamalarında ve “Survey” alanında ankete katılanlar için kullanıyoruz. 


Kullandığımız Çerez Türleri ve Açıklamaları


Oturum Çerezleri


İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.


Performans Çerezleri


Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir. İnternet sitesinin performansını artırma amacıyla kullanılmaktadır.


Fonksiyonel Çerezler


Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir. Kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.


Operasyonel Amaçlı Çerezler


Sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan
yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezlerdir.


Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri


Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. İnternet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ’nin kullandığı çerezlerde müşterilerine, kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz.İnternet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz.
Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

Çerezlerinizi yönetmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ’ne ait internet siteleri düzgün çalışmayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz. 


 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie- settings-on-browser
Countly http://count.ly/legal/cookie-policy
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=956
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
SMPL. https://www.hellosmpl.com/privacy-policy/AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ Çerez Politikası ile İlgili Önemli
Hatırlatmalar
•    AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir.
•    AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ’nin çerez kullanımında yapacağı değişiklikler Çerez Politikası’na yansıtılacaktır. Çerez Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek,çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.
•   AİLEENA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ çerezleri Gizlilik Politikası kapsamında kullanmaktadır ve gerekli durumlarda Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@aileena.com Mail adresinden 0262 444 09
91 numaralı İletişim Merkezimizi arayarak veya şubelerimizden iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Formu görüntülemek için buraya tıklayınız.